Avisee legal

Drets de propietat intel•lectual i industrial. La totalitat del contingut d'aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat pels drets de propietat intelel•lectual de titularitat d' helenajornet finques, o per a terceres persones amb qui helenajornet finques , ha convingut amb el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. A traves de la seva plana web, helenajornet finques difon els seus productes i serveis per fer-ne publicitat i adverteix que tots aquests elements i referències només poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències de identificació. Responsabilitat sobre els continguts Tot usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Helenajornet finques no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts ni podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.